Skip links

Нашият Екип

Антоний Димитров

Управляващ съдружник

Контакти:

LinkedIn

+359 878 440 830

office@legaltera.com

Антоний Димитров

Управляващ съдружник

Контакти:

LinkedIn

+359 878 440 830

office@legaltera.com

Сфери на компетентност:

Професионален опит:

От 2014 г. е сътрудник към Съюз на съдиите в България и Холандският съюз на съдебната власт по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“, финансиран от правителството на Кралство Нидерландия http://www.sadebnopravo.bg/za-proekta.

Г-н Димитров стартира своята адвокатска практика като корпоративен адвокат, като работи в няколко от водещите адвокатски кантори в България.

Това му помага да види и осмисли стратегиите, целите и приоритетите, които си поставят водещи дружества и кредитни институции в България, което му дава възможност да осигури по-добра и ефективна защита на икономически по-слабата страна в гражданския и търговския оборот – потребителите. 

Г-н Димитров е бил адвокат по дела с голям материален интерес, като застрахователни дела с материален интерес над 50 милиона лева, множество дела по несъстоятелност с общ материален интерес около 2 милиарда български лева.

Понастоящем като адвокат на самостоятелна практика е ръководил проекти във връзка с вливания и придобивания на водещи български фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост и в частност здравословното хранене и протеинови храни.

Също така представител на водещи дружества в областта на електронните цигари, водещи производители в областта на селското стопанство и картофопроизводството, представител на български олипмийски шампиони и водещи логистични дружества.

Г-н Димитров има богат практически опит в процесуалното представителство пред българските съдилища, защита при събиране на вземания, запори на банкови сметки и трудови възнаграждения, защита при начисляване на лихви и разноски при потребителско кредитиране и неравноправни клаузи в потребителските договори. 

Освен това защита при незаконни уволнения, облигационно право, дружествено право и търговски сделки, банково право и обжалване на наказателни постановления.

Опитът му включва богата практика в българските съдилища, вкл. Софийски районен, Софийски градски съд, Софийски апелативен съд и Върховен касационен съд.

От 01.10.2023 г. е хоноруван асистент по „Облигационно право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Български; Английски; Немски.

Конференции:

Модератор и участник в Конференция (26.10.2014 г.) – „155 години от рождението на Димитър Тончев“ – с проф. Сашо Пенов, доцент Кристиан Таков, доцент Павел Сарафов и Димитър Димитров.

Модератор и участник в Конференция (02.04.2015 г.) – „105 години от рождението на проф. Иван Апостолов“ – с доцент Емил Георгиев,. проф. Иван Русчев, доцент Кристиан Таков, доцент Павел Сарафов, проф. Екатерина Матеева, Иван Минев (бивш арбитър в Българската търговско промишлена палата), д-р Невин Фети, Мария Пантева (дъщеря на проф. Иван Апостолов).

Участник в Национална Конференция (03.2018 г.) – „In memoriam Кристиан Таков и Теодор Пиперков“, организиран от техни предишни успешни студенти.

Мария Стефанова

Адвокат

Контакти:

+359 878 440 820

office@legaltera.com

Мария Стефанова

Адвокат

Контакти:

+359 878 440 820

office@legaltera.com

Сфери на компетентност:

Професионален опит:

Мария Стефанова завършва като първенец на випуск 2022 г. на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ („magna cum laude”).

Спечелила е първо място на различни състезания, организирани от университета, което ѝ позволява да прилага иновативен и експертен подход при разрешаването на различни казуси.

Тя е част от екипа на адвокатско дружество „Антоний Димитров“ от есента на 2022 г. и от тогава показва високо ниво на професионализъм, аналитично мислене, способност за работа в екип, съчетани с отличната ѝ теоретична подготовка. Интересите ѝ са в областта на търговското право, авторското право, административно-наказателното и гражданското процесуалното право.

Мария Стефанова е член на Софийска адвокатска колегия от 2023 г.

Владее английски език (Cambridge C2 Proficiency) и ползва немски език.

Explore
Drag