Skip links

Защита на длъжниците в изпълнителния процес и пред ЧСИ

Целта на изпълнителния процес е да удовлетвори взискателя, като принуди
длъжника да изпълни дължимото действие или резултат.

Изпълнителният процес обаче не е произволна принуда, той е строго регламентирана последователност от процесуални действия, които могат да бъдат извършвани само при наличие на определените в закона предпоставки.

При нарушаване на законовите изисквания принудата става незаконосъобразна и съответното изпълнително действие трябва да бъде отменено.

Много често срещани казуси в областта на изпълнителния процес са: незаконосъобразно осъществени изпълнителни действия (напр. наложен запор върху несеквестируеми потребими вещи, запор върху банкова сметка без основание или при изтекла погасителна давност, възбрана върху недвижим имот) и предявяване на отрицателни установителни искове по чл. 439 от ГПК, с които се цели отричане вземането на взискателя поради изтекла погасителна давност.

Адвокатска кантора „Антоний Димитров“ има богат опит в областта на изпълнителното производство и предлага следните услуги на своите клиенти:

Проучване на изпълнителното дело и даване на становище относно възможностите за прекратяването му

Обжалване на незаконосъобразни изпълнителни действия - напр. обжалване на изпълнителни действия, с които се налагат запори, възбрани и пр.

Предявяване на отрицателен установителен иск за несъществуване на вземането на взискателя

Защита на трети лица, незаконосъобразно засегнати от изпълнителни действия (напр. наложен запор върху чужда движима вещ)

Справки за образувани изпълнителни дела в Централен Регистър на Длъжниците (ЦРД)

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag