Skip links

Дружествено право и търговски сделки

Дружественото право и търговските сделки уреждат както правното положение на търговците (едноличен търговец и търговски дружества), придобиването на качеството търговец, учредяването на търговско дружество, прехвърляне на дялове или акции в търговското дружество, преобразуването и ликвидацията на търговското дружество, така и всичките видове сделки, с които те участват в оборота със своите търговски бизнес партньори.

Адвокатско дружество „Антоний Димитров“
практикува в следните области на дружественото право:

Учредяване на ООД и АД

Изготвяне на договори за прехвърляне на дружествени дялове и акции

Due diligence

Сливания и придобивания

Ликвидация на търговски дружества

Съставяне на търговски договор за представителство

Лизинг

Особен залог

Търговска продажба

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag