Skip links

Административно-наказателно право

Административно-наказателното право е този отрасъл, казусите в който са изключително често срещани в живота на обикновените хора.

Това са наложени глоби за неправилно паркиране, издадени електронни фишове, съставени наказателни постановления от некомпетентни органни, липса на свидетели съгласно изискванията на закона при съставяне на актове, непредявяване на актове по описания в закона ред, несъставянето на актовете за установяване на административни нарушения или фишовете в законно установените срокове и други.

Представители на пътна полиция спират граждани, съставят им актове, а лицата не знаят правата си и не могат да се защитят срещу репресивната сила на държавата.

Издаден е електронен фиш, с който на лицето е наложена глоба за каране с превишена скорост, но автоматичното устройство, заснело нарушението, не е изправно и следователно не е измерило правилно скоростта на МПС-то, с което се е движил „нарушителят“ или не е приспаднат определеният в закона толеранс при измерване на скоростта.

Всички тези и много други казуси в областта на административно-наказателното право са били разглеждани и спечелвани успешно от екипа на адвокатско дружество „Антоний Димитров“.

Накратко, най-честите казуси в тази област са следните:

Обжалване на издадени наказателни постановления

Обжалване на издадени електронни фишове

Обжалване на приложени принудителни административни мерки

Сключване на споразумения с административно-наказващите органи

Процесуално представителство пред първа и касационна инстанция по гореописаните дела

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag